Home / 2019 / September

Monthly Archives: September 2019

กำหนดการสอบ Placement Test ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์บริการการศึกษาแจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล ในวันที่ 7-8 กันยายน 2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปีทื่ 1 ปีการศึกษา 2562 กำหนดการสอบ คลิก หมายเหตุ : ประกาศเลขที่นั่งสอบ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี ชั้น 1

Read More »